Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Har alla moderater från Velling flyttat till Malmö?


Efter bakslag i Vellinge kommun verkar Malmö moderaterna lufta sina rasist och polisstats tankar. Läste från Alliansfritt Sverige om deras förslag.

Bland deras aktionspunkter sticker tre ut. Man föreslår:
Ökad övervakning av unga. Ungdomar som rör sig utanför hemmet efter skymning ska slumpmässigt "kontrolleras" av poliser.

Ökad kameraövervakning. Stadskärnan, tillsammans med utrymmen där människor rör sig, ska kameraövervakas för ökad "trygghet".

Nedslag mot invandrare. Först ska man införa ett totalt invandringsstopp, gränserna stängs och avtalet med migrationsverket bryts upp. Sedan ska man införa nya regler som gör det möjligt att dra in ersättningen för nuvarande personer som bor i staden med annan etnisk härkomst än svensk.

För de pengar man antas spara på detta vill man sedan anlägga en "riviera" i Malmö. Sloganen är "Framgång för Malmö".

Är detta något som man kallar framgång?
Var tog moderaternas prat om att Socialdemokraterna inte mäktat med integrering och hjälp till utsatta. Nu väljer moderaterna internering och övervakning.
Vad kommer härnäst, taggtråd och väktare vid vissa kvarter. Är det nationalist... sorry Nationella moderaternas idé också eftersom de har satsat mycket på poliser och lovar ytterligare att göra detta. Vad vill du ha? Mjukt eller hårt samhälle?

Sveriges folk, vakna och se de rikas ideologi som är att trampa på de utsatta och utarma välfärden för att bekosta deras skattesänkningar.

Sveriges folk, gör er röst hörd 19 september.

Alliansens politik är som att dö av kyla


IF Metall har bl.a. ett budskap "Det kalla Sverige". Som handlar om hur den borgerliga alliansen har gjort det svårt för de mest utsatta grupperna i samhället genom de nedskärningar i välfärden som bekostat de skattenedskärningar.

De har faktiskt mer rätt än så.

När jag var tonåring följde jag med "Flygvapen frivilliga" FVRF upp till Lofsdalen och tältade på högfjället. Kylan var då ett moment vi skulle hantera. När det var -15 grader kanske ni förstår att man fick lite hemlängtan. En sak vi fick del av denna "tripp" var att en fjällpolis kom och berättade. En sak man kom ihåg var att denna polis sa att man hittade oftast de som dog av köld, avklädda.

Detta eftersom i slutet av köld döden släpper kroppen ut all värme som den försökt bevara nära hjärtat och lungorna till fingrar och tår och personen upplever att den blir för varm.

Precis så är det med de borgerliga alliansens politik, och nu är vi precis där det börjar bli varmt och skönt för oss med jobb, men det är fortfarande kallt i Sverige. Så om vi inte handlar snabbt så drabbas även vi som för stunden kan och har jobb.

Till er som har arbete och tycker enligt TV 4 att ni har fått en bättre privat ekonomi vill jag säga att jag hoppas ni har investerat erat överflöd i kompletterande försäkringar som ersättning för de som de borgerliga har försämrat.

För det är precis det som den borgerliga politiken går ut på.
Att individen ska ta ansvar för sig själv och inte ska få hjälp från stat, landsting eller kommun.

Vi kommer få vallgravar och taggtråd runt våra hus och de samhällen i U.S.A. som skyddas av väktare kommer vi också få hit, eftersom de som blir utslagna och som den borgerliga alliansen trampar på för att de inte har jobb eller är för sjuka, måste fixa mat och pengar för att överleva, vilket kommer troligen leda till ökad kriminallitet. Men det fixar den borgerliga alliansen genom att ge poliserna större resurser.

Vill vi ha ett hårt och kallt samhälle?
All forskning visar att genom mer solidaritet mellan samhällsskikten blir det ett öppnare och trevligare samhälle.
Är det så svårt att ge till de som har det sämre, för att en dag kan det vara din tur?

Gör din röst hörd!
Gör Sverige mer solidariskt och varmt!
Rösta på Socialdemokraterna 19 september.
Det handlar om olika politiska inriktningar.
Hur vill du ha det?

Vill du nu idag ha bättre privatekonomi eller vill du ha en jämn och bra ekonomi under hela din livstid?

p.s. gå inte på borgarnas prat om att bevara "välfärdens kärna". Fredrik skrev en bok "Det sovande folket". Där Fredrik spyr på svenskarnas uppbyggda välfärd.

Snart kanske rika kan slippa fängelse!


Inte nog med att man är en fara för sig själv och andra genom att ha kört rattfull. Är du rik och har råd att betala 24 000kr så slipper du indraget körkort också. Genom att betala för ett alkolås gäller det, istället för indraget körkort.

Det är väl ingen nyhet?
Nej, redan idag kan man köpa alkolås, men idag är det indraget körkort i ett par månader som gäller och förslaget är nu ett år upp till två år. Så det blir en väsentlig skillnad. Straffet kommer att slå orättvist, eftersom rika nu får en gräddfil i rättssystemet.

Den borgerliga alliansen slutar inte att förvåna. Genom att öppna upp kryphål för de som är välbeställda i våra lagar och förordningar kan man inte annat än att se detta som ännu ett exempel på "de rikas parti" som gör det enklare för de med pengar.

Vad kommer härnäst?
Att de slipper fängelse med?

Aftonbladets artikel

Gör slut på dessa orättvisor!
Gör din röst hörd!
Engagera dig!

19 september är det val i Sverige. Det handlar om politik och olika värderingar, där vi Socialdemokrater står för ALLAS lika värde, och ska behandlas lika.

Ta ansvar Eskil, AVGÅ du med

Hur kan man på ett så destruktivt sätt, trots varningar lyckas försämra så drastiskt för djurbesättningarna i Sverige.

Är det för att Center försöker blidka storbönderna som de minskat inspektioner och försämrat miljön i stort. Hur rimmar detta med Centerns ansvar och miljötänkande? Eller är det ren inkompetens? Kan det vara så att Alliansen inte är kapabla att leda ett land av Sveriges storlek?

Ett kapitalistiskt experiment på 9 miljoner invånare, där det varken tas hänsyn till människor, djur eller miljö.

Alliansen avskaffade skatt på handelsgödsel vilket leder till mer gift (kadmium) i maten och även övergödning.
Djurskyddsmyndigheten lades ner direkt och det vittnas om problem när länsstyrelserna skulle ta över från kommunerna. Artikel

Så facit efter ett par år med den borgerliga alliansen är att vi riskerar få mer gift i vår mat, övergödning av våra sjöar och vattendrag och sämre djurhållning.

Så vad vill "stureplans centern"? Gynna stor jordbruk med att se till att inspektionerna dras ner till 0, och billig kadmium gödsel?

Läs gärna vad Centern slår sig för bröstet och säger att de stärkt djurskyddet i Sverige.

Ta ansvar Eskil, och avgå. Detta är ett misslyckande som bara toppas av alla andra brott mot svensk lag som Allians ministrar gör.

Gör Sverige till ett bättre land för människor, djur och miljö.
Rösta på Socialdemokraterna för ett bättre Sverige för alla.

Media: SR

Edited 2014
Rösta 14 september

Filippa är inte moderat!


Det kan låta konstigt, men presenterar man sig som moderat i ett utskick som "inte" är reklam för moderaterna och deras parti, så är man inte enligt MC Donalds moderat. Utan ett landstingsråd.

Men säger inte det allt? Moderaterna lurade väljarna att de var det enda arbetarparti, men var ett arbetslinjens parti d.v.s. de som inte arbetar ska ha stryk, och rätt duktigt med stryk.

Nu eftersom moderaterna sabbat välfärden och utförsäkrat massor gjort fler vuxna och barn till tiggare eftersom de bor i ekonomisk och socialt utslagna hem. Så det man sabbat i 3.5år försöker man nu inför valet lova genom att lura väljare att de nu är "trygghetspartiet" "vi står för stabilitet".

Nu hjälper Mc Donalds till att föra ut budskapet där bl.a. förstagångsväljare är, nämligen hos Mc Donalds. McD har ju tjänat massor eftersom de inte anställt ungdomar för att de är snälla och det är billigt p.g.a. mindre arbetsgivaravgift (som går till försäkringar m.m.) utan McD stoppar pengarna i egen fika och piskar personalen att till o med jobba gratis. Ett exempel företag enligt moderaterna.

Väljare, Sveriges folk gör upp med rikemanna fasonerna. Betala skatt efter bärkraft för att få hjälp efter behov.

Hjälp våra ungdomar få bra arbetsvillkor och rättigheter istället för att försämra dessa som alliansen gjort under sina 3.5år.

Genomskåda Filippas, moderaternas och Mc Donalds tilltag att det är reklam på MC D brickorna för ett parti som gynnar dom genom att ha sänkt arbetsgivaravgift som också är snedvriden konkurrens mot de företag som har äldre anställda.

Gör din röst hörd 19 september mot kapitalist fasoner och snedvriden konkurrens.
Rösta på Socialdemokraterna.

p.s. använd gärna bilden, men ge mig gärna lite kredd.

Artikel om detta

Myten om a-kassan

Bland den borgerliga regeringens första åtgärder var att förändra regelverket i a-kassan. Förenklat kan man säga att man sänkte den möjliga ersättningen och gjorde avgiften högre för de som är anställda i branscher med en högre risk att bli arbetslös. Vidare beslutades att man bara kan få en a-kasseperiod. För väldigt många människor blev det betydligt dyrare att ha försäkringen och, vid arbetslöshet, fick man sämre förmåner. Kopplat till detta infördes ett jobbskatteavdrag för de människor som innehade ett avlönat arbete. Tanken bakom var att öka ”incitamenten för arbete”. Med andra ord – arbetslösa är ena slöa fän som behöver piskas för att skaffa sig arbete. Tankarna bakom dessa förändringar härrör från nyliberal ekonomisk teoribildning. Det primära målet handlar om att förkorta perioden av arbetslöshet och att den arbetssökande ska tvingas acceptera lönesänkningar.

I skriften ”Borgs dogmer” visas att det inte finns något enkelt sätt att minska arbetslösheten. Det finns inte en enda väg till högre sysselsättning. Det är det samlade regelverket på arbetsmarknaden som är det avgörande – inte en enskild åtgärd i sig själv. OECD, som tidigare förespråkat nyliberala åtgärder, har nyanserat sin ståndpunkt. I en rapport från 2007 vidhåller man att en generös a-kasseersättning förlänger tiden som arbetslös. Men detta kompenseras mer än väl av den ökade produktivitet som blir följden av att arbetslösa får chansen att hitta ett arbete där deras kvalifikationer bäst tas till vara.

Det som avgör människors möjligheter att få ett arbete är kända sedan gammalt. Det är utbildningsbakgrund, tidigare yrkeserfarenhet, hälsa, ålder, kunskaper i svenska etc. Regeringens hårdare regler hjälper inte människor som redan står svaga på arbetsmarknaden. Jag möter hela tiden människor som sliter med att söka arbeten. De får i alla fall inte nytt jobb. De sorteras hela tiden bort från listan med sökande.

Långtidsarbetslösheten är ett sammansatt problem, och det visas inte minst av att alla länder egentligen möter samma problem – och det oberoende av hur a-kassan ser ut. Det behövs en mycket mer förutsättningslös debatt än i dag, som erkänner att problemets lösning knappast ligger i olika typer av ekonomiska morötter och piskor, utan kräver mycket mer av kvalitativa insatser. Inte minst i arbetslivet.


Text från en Industribloggare: Göran Johansson

Vad vilja nya moderaterna?


Kanske lite konstigt att omformulera ett citat av August Palm. En sann socialdemokrat och agitator. August Palm var lite "omstörtande" och fick tillbringa fängelse för att han "smädade" regering och kungen.

Han visste dock vad massorna ville höra och försökte ena socialdemokratin nationellt.
En man med visioner.....

Var är Fredriks visioner för Sverige?
Under den pågående Almedalsveckan har Fredrik inte sagt mycket vad han vill åstakomma med Svergie. Har han gett upp hoppet om Sverige efter att ha tömt och lånat upp till skattesänkningar och nu inte vill reda upp röran?

Kan det vara taktik att S, MP och V måste sanera Sveriges ekonomi och få balans i budgeten? De utförsäkrade som nu får stå hos arbetsförmedlingen med värk och sjukdom eller de arbetslösa som Fredrik säger inte vill jobba och "tär" på samhället, kanske måste vi höja skatterna och bl.a. omfördela för att hjälpa dessa människor?

Kanske är det för att man lyckats att skapa ett låglönesegment genom att göra folk mer livegna där man lyckats sänka reservationslönen från 16000kr 2006 till 8000kr. Så de som har drabbats av livets minuslott får jobba till lägre lön.

Men visst det går inte så länge facken finns. Lugn, Fredrik och de andra i alliansen har påbörjat splittring mellan arbetare och arbetslös, arbetare mot sjuka. Arbetarnas solidaritet har minskat och de tror sig inte behöva välfärd och fack, tills den dag de drabbas. Men då är det ju försent.

Gör Sverige till ett land där vi tar hand om de som drabbas och där vi hjälps åt efter vår förmåga och får hjälp efter behov.

Rösta på Socialdemokraterna 19 september för ett varmare Sverige där solidaritet är en ledstjärna.

Alliansfritts artikel

Rika ska rentvå sig som goda samariter


Vi är många som försöker få upp svenska folkets ögon, så att de inser att borgarna söndertrasar samhället, gräver djupa diken mellan grupper och som kommer att leda till oro och fattigdom och de leder till ökade polis insatser till en viss punkt.

Bister beskrivning av framtiden? Eller en profetia?

Nu diskuteras det i alliansen att göra donationer skattebefriade till ideella föreningar. på så sätt framstår de rika som ger pengar åt hemlösa som blivit detta p.g.a. rofferiet och kapitalismens härjningar, som goda samariter. Plus att de kanske får göra avdrag och tjäna ytterligare?

Nu får det vara slut på daltandet med de rika.

Och varför KD är med i Alliansen som genomfört en hel del som inte KD står för, måste ju vara som att ha sålt sin själ.

Rösta på det parti som skrivit ett kontrakt om vad man kommer att göra.
Rösta på ett parti som hjälper arbetare, arbetslösa, sjuka och pensionärer.
Rösta på ett parti som tar ansvar för alla, även de som inte kan köpa sig bättre vård, skola och omsorg.

Gör vårt land bättre för alla, för att en dag kan du råka illa ut och behöver andras hjälp. Tillsammans bidrar vi till ett bättre samhälle, där vi är trygga.

Rösta på Socialdemokraterna 19 september

DN
SVD

25 000 mindre välfärdsjobb


Vid valet 2006 lovade den borgerliga alliansen fler i arbete och färre i utanförskap. Resultatet blev tvärtom. I dag är arbetslösheten betydligt högre än den var för fyra år sedan. Detta samtidigt som att 25 000 jobb försvunnit inom skola, vård och omsorg.

Under den borgerliga regeringens mandatperiod har arbetslösheten
ökat från 6 till 8,8 procent. Läget på arbetsmarknaden har givetvis
påverkats av den globala finanskrisen, men det är inte hela sanningen.

Samtidigt som arbetslösheten ökat har den borgerliga regeringen
medvetet skurit ned på vuxenutbildning och andra
arbetsmarknadsåtgärder och prioriterat skattesänkningar
framför aktiva satsningar på fler jobb.

I den rödgröna vårbudgeten föreslog oppositionen att skola, vård
och omsorgen ska tillföras sammanlagt 12 miljarder kronor mer
än vad regeringen lovat under åren 2011 och 2012.

Nu lovar Socialdemokraterna att välfärden ska prioriteras ytterligare:
- Varje ny krona som Fredrik Reinfeldt utlovar till fortsatta
jobbskatteavdrag eller sänkt skatt för höginkomsttagare vill vi
socialdemokrater använda till välfärden, säger Socialdemokraternas
ekonomiskpolitiska talesperson Thomas Östros.

I en debattartikel skriven av Mona Sahlin och Thomas Östros är
det tydligt, ”Skola, vård och omsorg går före skattesänkningar”.

Här kan du läsa hela debattartikeln.
Inlägget kommer från en Industribloggare: Esbjörn Jonsson

Så gör Sverige och dina vänner en tjänst, rösta 19 september på Socialdemokraterna.

Ljuga, trixa och försämra ger bra partiledare


Det är dags att tänka om. Nuvarande regering med Fredrik i spetsen har lyckats dupera folket så nu bryr man sig inte om de sjuka, arbetslösa, pensionärer eller ungdomar.

Enligt SOM-Institutet så tycker (ingen nyhet?) många att Fredrik är en stark ledare, som gjort sååå mycket för Sverige under dessa 4år och under krisen. Vad har dom gjort?

De har kraftigt försämrat för de som ÄR sjuka och arbetslösa och tryckt till pensionärer och ungdomar. Ljugit om arbetslösa, utanförskapet, sålt ut apotek, avreglerat besiktningen (170%dyrare?), sålt Vin & Sprit, Sagt att ohälsotalen gått ner och det är deras förtjänst, fast ohälsotalet påverkats av alla som utförsäkrats, handikappande och sjuka får ställa sig till arbetsmarknadens förfogande även de som tar självmord p.g.a. "häxjakten". Alliansen har skämt ut sig genom att säga att SAAB inte kan bygga bilar. sagt att de INTE ska ändra kärnkraftbeslut, fast de gör dom ändå. Det finns massor, men svenska folket verkar inte bry sig.

Men han klär sig Fredrik, och ser barsk ut, och det måste man när man spenderar lånade pengar för att genom föra skattesänkningar för arbetarna och ta från de försäkringarna som arbetarna avstått i lön för att få. Arbetarna märker detta bara när dom drabbas.

Det enda som räknas är enligt en person Rapport intervjuade "klar o tydlig, raka fina svar" alltså ljug Mona, för väljarna vill inte veta sanningen, de VILL bli förda bakom ljuset.

Sveriges folk, stå upp för solidaritet och börja tänka på dina nära och kära, dina arbetskamrater som skadas, de som hjälper till att hålla uppe kollektivavtalen så de inte dumpar lönen för dig genom bra A-kassa.

Gör din röst hörd, styr Sverige tillbaka till ett varmt och tryggt samhälle genom att rösta på Socialdemokraterna 19 september.

Inlägget gjordes p.g.a. Rapportinslag

Undersköterska rösta rött!!!


Är du inom den offentliga sektorn? Visste du att en målsättning som den borgerliga alliansen har är att du ska försvinna. Jorå, den borgerliga alliansen vill inte ha någon kommunal service utan den ska ut på entreprenad. D.v.s. samma arbete fast till dyrare kostnad. Och därmed den som har råd får del av den. Nog om detta. Nu kommer liten artikel som vänder sig till er som tror er fått det bättre.
Nedan en artikel från ETC.se

Kära undersköterska

Det brukar låta så. Det direkta tilltalet. Just din yrkesgrupp ska få det bättre, nu är det din tur. Undersköterskan. Pensionären. Men löftena är falska, skriver Ulla Johansson.

Fredrik Reinfeldt brukar så ofta tala om dig. Undersköterskan. Som jobbar därute i landet. Hur mycket regeringen gjort för dig och dina kollegor. En skattesänkning på 1 400 kronor i månaden. Som du kan köpa så mycket för. Säger politikerna.
Bakom politikernas vackra löften finns oftast något mindre vackert gömt. Den gamla kända dikten uppmanar oss alla till försiktighet. Det mesta politikerna ”ger” oss är inga goda gåvor:

Granska din räkning
Du ska ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra
Fråga: hur kom den hit?

Skattelättnaderna har tagit 71 miljarder kronor ur statskassan och detta kommer att kosta dig mycket. Kommer att äta på åldringsvården, på skolan, på dagis. Någonstans måste denna oerhörda summa tas och det drabbar de områden du är så beroende av. De kommer att rationaliseras, krympas till något icke fungerande. Ett sparande i ”offentlig sektor” som kommer att få konsekvenser – dyra sådana – för oss alla. Kan i värsta fall kosta dig ditt jobb. Och dagisplatsen. En siffra – som är en katastrof – och som politikerna nu låtsas glömma utgörs av de 400 000 arbetslösa. (Fyrahundratusen plus trettiofemtusen deltidsarbetslösa.)

Så många människor lever nu i en personlig tragedi. De har inga jobb och har ingen vettig inkomst. En del befinner sig i ”åtgärd”. Vilket betyder att arbeta utan att ha en anställning. Jag antar att du har vänner och kontakter som råkat ut för detta. Ett samhällsproblem politikerna inte vill vidgås, inte vill ta i. De säger: Sverige har klarat krisen så bra.
Inför det kommande valet låtsas politikerna en generositet mot ”de gamla”. Pensionärerna. De ska nästa år (2011) få en skattelättnad på i snitt 200 kronor i månaden. Politikerna glömde här att tala om att en pensionär med en genomsnittlig pension detta år har fått sin pension sänkt med ett par hundra kronor. På grund av att det uppstått obalans i pensionsfondernas tillgångar. Sänkningen av pensionen kommer enligt prognos att kvarstå även år 2011. Så ser den generositeten ut.
Men eftersom de flesta dagstidningar och SVT hela tiden talar om en skattelättnad tror vi alla på denna gåva till pensionärerna.
POLITIKERNA HADE ett underbart trick för sig när de för ett tag sedan berättade att 11 000 städare hade fått anställning.
Detta genom avdraget för hushållsnära tjänster. Vid närmare granskning visade det sig att de som fått jobb var mellan 1 000 till 2 000 personer.
Detta antal nya jobb att jämföra med de drygt 400 000 fortfarande arbetslösa. Politikerna och dagspressen fortsätter dock att tjata om ”alla dessa” som fått städjobb.
Däremot är det tyst om att vi andra som inte har råd med städhjälp – varken subventionerad eller annan – måste betala dessa jobb skattevägen.
Politikernas jonglering med våra pengar och siffror är idag helt skrämmande.
De sålde ut våra apotek, och en stor mängd apoteksenheter har köpts av riskkapitalbolag med säte på kanalöarna.
Här borde varje siffra verkligen granskas men det är ett uppdrag omöjligt för oss vanliga vardagsmänniskor. Och grävande journalister har vi inga längre. Ingen som är modig nog att forska i vad som sker under det som synes ske.

Under tidigare perioder granskades alla politiker.
Dagstidningarnas journalister höll sträng kontroll. Hela tiden. De politiker som har makten idag – högerregeringen – möts endast av smicker och komplimanger.
Ett ständigt framhållande av Fredrik Reinfeldt som ”statsman”. Av hur väl (!) landets ekonomi har skötts av regeringen.
90 procent av landets dagstidningar är borgerligt ägda.
En enorm propagandaapparat som hela tiden berättar om regeringens ”framgångar”.
SVT följer troget efter. Ekonomiska och politiska tillkortakommanden och missgrepp förtigs.
Kära undersköterska, vill du och jag veta hur samhällets verklighet ser ut har vi inget stöd hos ”den fria pressen”.
Det blir då svårt för oss att granska siffror och politiker. Svårt att greppa vad ”skattelättnader” egentligen betyder.
Politikerna är fria att berätta vilka sagor de vill.

Ulla Johansson
----------------------
Så hur tänker du?
Kanske sluta upp och drömma om att du tillhör de få procent som verkligen vinner på borgarnas politik.
Gör dig och dina nära och kära en tjänst genom att rösta på Socialdemokraterna 19 september.


Den gamla kända dikten? Ett avsnitt ur Bertolt Brechts Lärandets lov från 1930.